دوره های آموزشی

دوره آموزشی برنامه نویسی پلاس

آموزش صفر تا 100 رسیدن به درآمد در برنامه نویسی و توسعه مالی
4,000,000 تومان
جزئیات دوره

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره آموزشی برنامه نویسی پلاس
4,000,000 تومان

دوره آموزشی برنامه نویسی پلاس

1 جلسه آموزشی
(از رای)
محسن نصری محسن نصری